Interview: Maciej “Magic” Lewandowski

Rozhovor s Maciej “Magic” Lewandowski

Interview: Maciej “Magic” Lewandowski

Před nedávnem nám do redakce dorazil nový edit od polského ridera Maciej "Magic" Lewandowski. Tenhle týpek je nejen zabíjí na wakeu, ale je to i kiteboarďák a mimo jiné kolega Kuby Zalejského z týmu Nobile. Zeptali jsme se Macieja na pár otázek ohledně polské wake scény a jeho wake/kite života! 

Ahoj, díky za super edit! Řekneš nám na začátek něco o sobě?

Ahoj! Jmenuju se Maciek a je mi 25. Pocházím z Polska a na wakeboardu jsem začal v roce 2011, kdy se kousek od místa, kde bydlím zprovoznil první 2.0 vlek. A od toho dne je mým homespotem WakeProjekt v Slawutowko.

Edit, který si nám zaslal je super nabitý, proč si si pro jeho natáčení vybral právě Itálii?

Byl to už můj třetí výlet do StarWake Cablepark. Poprvé jsem se tam dostal naprostým omylem. Přejížděl jsem jižně z Polska na Sardínii a Ravenna byl ten nejhezčí vlek, který jsem cestou potkal. A co víc, celá crew okolo vleku byla velice přátelská, a i přestože jsme se viděli poprvé v životě, nechali nás na místě přespat. No a samozřejmě set up je tam skvělý!

masiej

Jaká část editu je pro tebe ta nej, a na jaký trik si nejvíc pyšný?

Je to hned ze začátku HS BS 7. Tenhle trik jsem poprvé odjel před rokem právě v tomhle parku a vyvolává to ve mě hezký vzpomínky.

Jak je to vůbec s wakeboardovou scénou v Polsku? Je to známý sport nebo teprve v plenkách?

Před pěti lety jsme tu měli první Polské Mistrovství a od té doby se to posunulo o pořádný kus dál. Otevřelo se více než šedesát 2.0 vleků a bohužel jen jeden velký vlek, ale doufejme, že situace se zlepší, protože spousta větších měst má v plánu velký vlek postavit. V poslední době trend týkající se extrémních sportů roste a wakeboarding je jeden z nejvíce dostupných sportů pro širokou veřejnost.

Kolik parků tedy v Polsku je a kolik jezdců?

V tuto chvíli je tu 7 full vleků (6 z nich jsou opravdu staré, 4 sloupé vybudované pro vodní lyžování) a přes 80 2.0 systémů. Kolik jezdců v Polsku máme to netuším, ta scéna roste opravdu rychle.

Vím o Tobě, že nejsi jenom wakeboardoák, ale taky kiteboardista. Je mi jasné, že to není snadná otázka, ale jaký sport máš radši?

Jooo to je oříšek, protože se to neustále mění. Záleží na tom, kde právě jsem, kiteboarding závisí hodně na povětrnostních podmínkách. Ale asi můžu říct, že kiteboarding preferuju o trochu víc... je víc všestranej a dává ti větší svobodu. Můžeš jezdit kdekoliv, kde chceš a jak chceš (freestyle, big air nebo na vlnách) a nejsi limitovaný kolama na vleku 🙂

13346401_1025168344241811_2800071540621771531_n

Co mají kite a wake společného, a co je totálně odlišuje?

Je to dost podobné. Například mě trvalo  přibližně jeden týden, než jsem odjel většinu kite air triků na vleku. Největší rozdíl je v předávání hrazdy. Na vleku je to všechno o tom, že hrazdu musíš držet co nejblíže tělu, zatímco kite je hodně o pohybování s drakem a posouvání, abys mohl zrychlit nebo zpomalit. Jízda na vleku je jednoznačně skvělá průprava na kiting a dává ti to víc jistoty a síly.

A nakonec se tě zeptám, co ty a závody v Česku?! Můžeme tě příští rok na nějakých očekávat?

Kdo ví 🙂 ale vzhledem k tomu, že tento rok jsme v Nobile týmu přivítali nového člena Kubu Zalejského, tak se to jeví dost pravděpodobně 🙂

Video edit

Not long ago we received  new edit from the Polish rider Maciej "Magic" Lewandowski. This guy is not just a wakeboarder but also a kiteboard rider and among other things colleague of Kuba Zalejsky from team Nobile. We asked Maciej a few questions about the Polish wakeboard scene and his wake / kite life!

Hi Maciej! First of all can you introduce yourself to czech readers?

Hi! My name is Maciek and I'm 25 years old. I'm from Poland and I started wakeboarding in 2011 when the first 2.0 opened in my neighborhood. From that day, my homespot is WakeProjekt in Slawutowko.

Your new edit is pretty cool! It was filmed in Italy, starwake park. Why you decided for this spot?

It was already my third time at StarWake CablePark. For the first time I got there by accident. I was driving south from Poland to Sardinia and Ravenna was the nicest cable on the way. Moreover, the crew was super friendly for us, seeing us for the first time and left the place open for the night, so we had a place to sleep. Plus the setup in the park is pretty sweet.

masiej

Which part of the edit is your favourite and which trick are you proud the most?

I would say the opening HS BS 7, because I landed it for the first time in that park a year earlier and it just brings good memories.

How is it going with wakeboard scene in Poland? Is wakeboard famous sport or it just on his beginning?

5 years ago we had our first Polish Championship and after that you can see huge progress in that sport. Around 60 of new 2.0 opened from that time and unfortunetely only 1 full size cable, but that probably gonna get better soon, cause most of bigger cities plan to open their own full size cables. Also it's trending real nice in whole society as extreme sport are getting more and more popular through last years and wakeboarding is one of the easiest and most accessible for people.

How many wake parks and riders do you have in Poland?

In this moment, 7 full size (6 of them are pretty old, 4 pylons cables dedicated for waterskiing) and over 80 of 2.0.
No idea how many riders, cause it's growing rapidly.

I know that you are not just a wakeboarder but also a kiteboarder. I am sure it´s not easy to say, but which sport do you like more?

Yeah, that's a tough one, cause it's constantly changing. It depends mostly on where I am, as kitesurfing experience hinge a lot on the conditions you got. In the end I will say I prefer kitesurfing slightly more as it's more versatile and give you more freedom. You can always ride wherever you want and how you want (freestyle, big air or wave) and not just limited to making laps on the cable 🙂

13346401_1025168344241811_2800071540621771531_n

What have kite and wake in common and what is totally different?

I would say it's pretty similar. For example, it takes me aproximetly one week, when I started to land most of my kiting Air Tricks on the cable. I'd say the main difference is in passing the handle. On the cable it's all about keeping it close to your body, but in kitesurfing it's all about the kite movement and pulling it down to generate some slack. For sure riding on the cable is a great training for kiting as it gives you more confidence and power.

And the last one! 🙂 What about wake competitions in Czech Republic? Can we expect your attendance next year? 🙂
Who knows 🙂 But as from this year we got a Czech mate in Nobile Team (Kuba Zalejsky) it seems more possible 🙂