Jak je to se sportovci z Ruska a Běloruska na závodech v Evropě?

Známý anglický závod v Liquid Leisure v rámci informací k závodu konaného 13-16 . července vydal stanovisko k tomu jak můžou nebo nemůžou sportovci s ruským a běloruským pasem účastnit závodu. Je to vzor pro ostatní závody konané v Evropě.

tady je prohlášení:

 

“UPOZORNĚNÍ PRO RUSKÉ A BĚLORUSKÉ SPORTOVCE Stanovisko Světové asociace wakeboardingu (WWA) k ruským a běloruským událostem a účasti

WWA přijala dodatečná opatření vůči ruským a běloruským událostem a účasti v souvislosti s aktuálním konfliktem na Ukrajině. WWA stojí na straně svých ukrajinských bratrů a sester a uvalila sankce na svůj majetek přímo související s Ruskem/Běloruskem. Tyto sankce budou platit až do ukončení tohoto konfliktu. V té době WWA přezkoumá tyto sankce, aby rozhodla, zda by měly pokračovat jako projev podpory Ukrajině.

WWA již odebrala a bude i nadále odebírat práva Rusku a Bělorusku na provozování WWA Russia/Belarus. Tyto sankce budou platit až do ukončení tohoto konfliktu. V té době WWA přezkoumá tyto sankce, aby rozhodla, zda by měly pokračovat jako projev podpory Ukrajině. WWA neuzná žádnou soutěž a/nebo událost na území Ruska/Běloruska. Tyto sankce budou platit až do ukončení tohoto konfliktu. V té době WWA přezkoumá tyto sankce, aby rozhodla, zda by měly pokračovat jako projev podpory Ukrajině. WWA umožní ruským/běloruským sportovcům soutěžit na WWA událostech, které si sami vyberou, s následujícími pravidly, která se budou vztahovat před, během a po události. WWA nepovolí žádnému závodníkovi otevřeně reprezentovat Rusko/Bělorusko jako svou zemi. Závodníci mohou závodit pod jinou vlajkou s pasovým dokladem dvojího občanství Závodníci nesmí závodit pod vlajkou Ruska/Běloruska na žádných oficiálních výsledcích nebo dokumentech. (Je zodpovědností závodníka zajistit, aby se toto změnilo v souladu s aplikací WWA Rideline) Zobrazení ruských/běloruských národních symbolů, barev a vlajek je zakázáno ve veřejnosti a na sociálních mediálních platformách. Ruské/běloruské vlajky, emblémy, symboly a slova spojená s těmito zeměmi jsou zakázány na uniformách, oblečení, doplňcích, prknech, helmách a jiných osobních věcech. Zpívání nebo hraní ruského/běloruského národního hymnu na jakékoli akci nebo v oblasti pod kontrolou WWA nebo místního organizátora akce je zakázáno. Jsou zakázány komentáře, činy nebo chování, které jsou předsudkové vůči zájmům WWA a zejména jakákoliv podpora ruské invaze na Ukrajinu. Sportovci nemohou propagovat Rusko/Bělorusko v pozitivním světle v souvislosti s WWA událostí, na kterých se účastní. Jakékoliv porušení těchto pravidel povede k okamžité diskvalifikaci ze zúčastněné akce a také okamžitému zákazu účasti na jakékoliv další WWA akci v následující sezóně. WWA nevylučuje další kroky proti ruským a běloruským sportovcům.”

původní text najdete na: https://www.thewwa.com/russian-belarusian-athlete-notice/

Flag of Russia and Ukraine painted on a concrete wall. Relationship between Ukraine and Russia