Michal Ptáček a jeho názor na současnou wake scénu

“Wakeboarding v ČR jak dál…

Sezóna 2016 i přes nezcela povedené počasí opět ukázala, že wakeboarding začíná být masovou záležitostí a zájem o něj pořád roste. Je však aktuální prostředí funkční? Asi není úplně v pořádku, aby si kde kdo mohl na koleni svařit zařízení, na kterém následně vozí lidi a prezentuje se jako propagátor wakeboardingu. Každý takový počin nám vytváří jméno a pohled na nás. Stačí, aby se stal jeden opravdový problém a půjde za námi všemi.

S přibývajícím počtem nových jezdců je najednou každý, kdo trochu umí jezdit hned kouč a tak poradí nebo natočí video, kde se řekne zatlač nohou, vystrč rameno a skoč trik z vody. Akorát se tak zvyšuje riziko úrazu. O tom, že to nemá cenu pokud jezdec neumí odhranit od lan nepadne ani slovo.

Kde kdo začíná pořádat kempy, lidem se zde věnují zase jen jezdci, kteří to na vodě třeba umí, ale umět a naučit jsou dvě rozdílné věci a o práci s dětmi nemluvě. O nějakém dokladu o vzdělání nebo osvědčení nemůže být řeč. Závody – možná dobrá show, ale účast závodníků je tragická.

Nechci tvrdit, že to co dělám já je dokonalé, ale nenastal čas, začít řešit další fungování wakeboardingu a i bez úřadů vytvořit nějakou formu garance ze strany provozovatelů areálů a pořadatelů akcí (forma sdružení, unie)? Je tak třeba zajistit prostředí, které bude garantovat, že provozovatel areálu má vlek, který splňuje všechny požadavky, prochází pravidelnou revizí a je udržován v provozu školenou a odpovědnou osobou. Pořadatelé kempů a kurzů mají instruktory s osvedčením. Vytvořit manuál pro úřady, jak postupovat při stavbě areálů, atd.

V případě, že to i někdo další cítí stejně pište na michal.ptacek@wakesport.cz, nebo volejte na 774181219. Díky.”