Muže se otevřít vlek nebo ne?

Přišlo teplé počasí a my všichni máme chuť vyrazit k vodě. Jenže tu stále máme to nepříjemné vládní nařízení, které upravuje možnost sportovat si jak chceme.

A tak jsme vyhledali přesný text vládního nařízení k prodloužení nouzového stavu platného do 11.4.2021.

Podle vládního nařízení bohužel nelze provozovat ani malý vlek. Minulý rok to šlo, v rámci venkovního sportoviště, ale letos jsou omezení podstatně tvrdší. Sice je možné se potkat maximálně 2 osoby, ale jen pro nezbytné potřeby.

Zde je odkaz na cele vládní nařízení.

  • I. podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, prodlužuje do dne 11. dubna 2021 nouzový stav vyhlášený usnesením vlády ze dne 26. února 2021 č. 196, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky od 00:00 hodin dne 27. února 2020 na dobu 30 dnů, které bylo vyhlášeno pod č. 96/2021 Sb., a to na základě souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky uděleného jejím usnesením ze dne 26. března 2021 č. 1596;
  • II. stanoví, že veškerá opatření přijatá z důvodu nouzového stavu, která jsou platná ke dni přijetí tohoto usnesení vlády, zůstávají nadále v platnosti v rozsahu, v jakém byla přijata;
  • III. pověřuje předsedu vlády informovat neprodleně Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

A to hlavní najdete v bodu 3 pod písmenem “k”.

k) provoz lyžařských vleků a lanových drah s výjimkou využití lanových drah pro zajištění dopravní obslužnosti v rámci veřejných služeb a dále s výjimkou využití lyžařských vleků a lanových drah pro zajištění zásobování nebo chodu kritické infrastruktury nebo pro potřeby složek Integrovaného záchranného systému včetně Horské služby,

A vleky na wakeboarding a lyže podle zákona spadají pod lanové dráhy.

Takže teď se budeme těšit a modlit se, aby nám to 12.4.2021 uvolnili a my se mohli aspoň v malém počtu potkat u vody.

Všem, kteří jsou postiženi covidem, přejeme pevné nervy a zároveň těm komu na covid zemřel někdo blízký kondolujeme upřímnou soustrast. Je nám to upřímně moc líto.

Našim největším přáním je teď, aby tahle ošklivá noční můra zmizela a lidé mohli žít jako dřív.

Pěkné svátky