Na vodě nejsi nikdy sám!

Státní plavební správa, ministerstvo dopravy, asociace paddleboardistů a Česťa Procházka informují veřejnost o tom jak se správně chovat na vodních cestách.