ROZHOVOR: Julia Rick – Wakeboardistka, která se zapsala do historie

Čtěte rozhovor s Julii Rick / Interview with Julia Rick – click on ENG

Julia Rick je ikona ve světě wakeboardingu. Jako první v historii vyhrála současně světové šampionáty IWWF + WWA a tím se zapsala do historie. Původně hrála profesionálně fotbal, když v roce 2009 objevila wakeboarding, za čas se rozhodla změnit svou budoucnost a následovat vášeň. V čem vidí rozdíly ženského a mužského wakeboardingu?  Jaký podíl má na jejím úspěchu talent a jaký každodenní dřina? A co vzkazuje svým fanouškům?

Studuješ management sportu. Řekni nám víc o tom, jak to všecko zvládáš skloubit.

Ano, přesně tak. Minulý rok jsem dokončila bakalářské studium Business Administration na univerzitě v Kolíně. Potom jsem se přihlásila na magisterské studium managementu sportu. Zatím se to vyvíjí slibně. Bezesporu je náročné zkombinovat sport na profesionální úrovni a školu. Půl roku trávím cestováním z místa na místo a často se učím na zkoušky v zahraničí. Člověk musí mít disciplínu a hlavně time management.

Byla jsi profesionální fotbalistka v Kolíně. Máš k fotbalu stále nějaký vztah?

Fotbal jsem hrála celých 10 let a potom jsem nadobro skončila. Od té doby už nehraju. Nemám na to čas a nechci se zranit.

Pamatuješ si své první myšlenky, když si první v historii vyhrála současně IWWF a WWA?

Myslím, že mi hlavou problesklo něco jako: “Konečně, konečně jsem to dokázala!“. To byl opravdu jeden z nejnádhernějších pocitů a byla jsem na sebe nepředstavitelně hrdá! Celou sezónu jsem myslela na tenhle svůj cíl, kterého chci dosáhnout - zakončit sezonu s oběma tituly v kapse a zapsat se tak do historie. Když jsem to dokázala, všechen ten tlak zmizel.

Jak by si popsala svůj nový promodel wakeboardu od Ronix?

Tohle je fakt ten nejlepší board, na kterém jsem kdy jezdila. Myslím, že je zároveň z nejlehčích na trhu! Je skvělý na překážky, díky maximální ohebnosti, a protože je rychlý, tak zároveň ideální na triky ve vzduchu. Kromě toho se na něm dokážete skvěle vykopnout z vody a design je úžasný! 🙂

Jak se udržuješ zdravá a v kondici?

Na vleku trénuju v podstatě každý den, kromě toho cvičím třikrát týdně v posilovně a věnuju se kardio tréninkům. Mimo sezonu trávím víc času v posilovně, abych se udržela fit. Většinou jím zdravě a hlavně se snažím udržovat tělo v rovnováze. Myslím, že nutriční vyváženost je pro atlety ohromně důležitá.

Jaké triky zvládáš jakožto JEDINÁ ŽENA na světě?

Raley 540 (315) (na switch a regular), Backmobe 5, KGB, Frontmobe (na switch a regular), Frontmobe 5, 90210 (Toeside Raley fs 360), Crowmobe, toeside backside 900 (Kicker).

Jaké nacházíš rozdíly mezi mužským a ženským wakeboardingem?

Mužský wakeboarding je o dost dál než ten ženský. Jedním důvodem je rozdílnost fyzických možností mezi mužem a ženou. Muži mají silnější svaly apod. Ale hlavně je to tím, že holky se podle mě děsí velkých pádů. A pokud se během jízdy bojíš, nemůžeš se posouvat dál. Snažím se strachu postavit a můj styl jízdy dokazuje, že tyhle velký triky můžeš dokázat bez ohledu na pohlaví. Jsem poměrně malá ale zajedu velký triky jako 315 nebo Frontmobe 5, ale protože nemám tolik síly jako většina kluků co jezdí, musím se víc soustředit na techniku provedení.

Které německé parky máš ráda?

V Německu je spousta skvělých parků! Moc ráda jezdím „doma“ ve Wasserski Bleibteusee blízko Kolína. Twin Cable ve městě Beckum je taky parádní. Má totiž vlek, který jezdí nejenom proti směru hodinových ručiček ale i po směru.

Máš nějaké každodenní rituály?

Myslím, že ne. Ale sportům se věnuju každý den...

Jaký myslíš, že má na tvém úspěchu poměr talent/snaha?

Myslím, že jsem poměrně talentová. Vzhledem k tomu, že jsem se ze začátku učila opravdu rychle a přitom jsem předtím žádný boardsport nezkoušela. Můj úspěch ale stojí za každodenní tvrdou prací a neustálým posouváním svých možností. Vkládám do svého sportu mnoho úsilí a opravdu se snažím každý den. Den za dnem překonávám velké pády, ale když pak člověk vidí výsledek, stojí to za tu námahu!

Kdyby si měla popsat wakeboarding třemi slovy. Jaká by to byla?

Vzrušení, individualita, akce.

Kde hledáš inspiraci?

Sleduju hodně wakeboardových videí. Tak se můžu inspirovat k nápadům na nový triky na překážkách a skoky ve vzduchu. Na světě je opravdu hodně skvělých jezdců, kdybych měla jmenovat jednoho, to nedokážu. Obdivuju Liora Sofera a jeho nekončící progres! Je to pořád jeden z těch skutečně nejlepších a všechny nás o tom zase přesvědčil, když byl v Mexiku odměněn titulem mistra světa.

Co plánuješ v roce 2017?

Chci nadále posouvat ženský wakeboarding.  Jasně, chci obhájit svoje tituly, ale taky chci být součástí akcí, jako například Wake The Line. Tyhle události přitahují pozornost médií a to je pro další vývoj wakeboardingu důležité. Chci se zlepšovat a učit se spoustu nových triků. Nejdůležitější je, abych si užívala každou jízdu, byla zdravá a fit!

Tvoje oblíbené parky?

Když jsem v Thajsku, ráda jezdím v IWP parku nebo Anthem Wakeparku. Na Filipínách mám nejradši CWC. Na Floridě jezdím často v Ski Rixen parku. Nemůžu všechno vyjmenovat, je toho moc! 🙂

Máš nějaký vzkaz pro tvoje české fanoušky?

Děkuji moc všem, kdo mně sledují a podporují! Velice si toho vážím. Vždycky se snažte mít radost z jízdy. Keep shredding! 🙂

Julia Rick is an icon in the world of wakeboarding. As the only person won both IWWF and WWA - and made a history. She used to be a pro soccer player. At 2009 she discovered wakeboarding and after some time, she has decided, she will change her future and follow her passion. What are the differences between male and female wakeboarding in the eyes of Julia Rick? What is her proportion of effort and talent? And what message she has for her fans?

You study Sports Management. Tell us more about how you manage school with wakeboarding.

That’s right, last year I finished my Bachelor degree in Business Administration at the university in cologne. Afterwards I started my master study in Sports Management at the German Sports University of Cologne. It is going quite well so far! For sure it is difficult to manage studying at university and doing sports on a professional level. Half of the year I’m traveling so I often have to study for exams abroad. You have to have discipline and a good time management.

You were profesional soccer player in Cologne until you drop it for wakeboarding. Do you still have some kind of relationstip with soccer?

I played soccer for 10 years but then I stopped it completely. I don’t play it anymore, there is no time for it and I don’t want to get injured.

Do you remember your first thoughts when you realized that you won both IWWF and WWA as a first person in the history?

I was thinking something like „Finally you got this!“. It was really one of the best feelings ever and made me unbelievably proud. The whole season I had this goal in my mind - to finish off the season with both titles in my pocket and to make history! Then I finally achieved this goal and all the pressure went off.

How would you descibe your new wakeboard promodel from Ronix?

Seriously, it’s the best board I’ve ever ridden! I think t’s also the lightest board on the market. It is great for obstacle riding because its flex abilities, but also perfect for air tricks because it’s fast on the edge and builds up tension easily because of the channels. In addition it pops very well, and the graphic is awesome! 🙂

How do you stay fit and healthy?

I train at the cable pretty much every day, in addition I go to the gym around 3 times a week and do some cardio training during the season. During the off-season I spend more time in the gym to stay in shape. Moreover I eat healthy food and try to keep my body balanced. I think a balanced nutrition is very important for an athlete.

What tricks are you able to do as the ONLY WOMAN in the world?

Raley 540 (315) (switch and regular), Backmobe 5, KGB, Frontmobe (switch and regular), Frontmobe 5, 90210 (Toeside Raley fs 360), Crowmobe, toeside backside 900 (Kicker).

What do you think are the differences between male and female wakeboarding?

In general the riding level of male wakeboarding is a lot higher then women’s wakeboarding.  One reason are the different physical abilities of men and women by nature. Men have stronger muscles etc. Moreover I think women become scared faster than men after hard crashes. And if you have fear while riding you won’t get your riding to the next level. I really try to face the fear and step up the riding level and I think my riding shows that those big tricks are also possible to do as a woman. I’m quite small but can also do big tricks like 315 or Frontmobe 5, but I have to use more technique as I don’t have so much power as men.

What parks in Germany do you like?

There are many great cable parks in Germany! I love to ride „at home“ at Wasserski Bleibtreusee in Bruehl close to cologne. Twin Cable in Beckum is also a really nice place to ride, because it has not only an anti-clockwise but also a clockwise cable!

Do you have any daily rituals ?

I don’t have any special rituals, but I do my sports training daily.

What proportion of effort and talent you think you have?

I think I’m quite talented because I learned quite fast at the beginning and I didn’t come from any other board sport. But what really puts me in first place is my hard work I do every day. I do a lot of training on and off the water and put a lot of effort in this sport. I take a lot of big crashes day by day but hard work gets paid off!

If you could describe wakeboarding by 3 words. What would it be?

Thrill, individuality, action.

What riders inspires you?

I watch a lot of Wakeboarding videos to get inspired for new obstacle hits or air tricks. There are so many good riders who inspire me, hard to name only one. It really impresses me how Lior Sofer maintains his riding level for such a long time throughout the years! He is still one of the best riders and rewarded himself with another world champion title this year!

What are your plans for 2017?

I want to continue to push the sport in the women’s division. For sure I want to defend my titles but I also would like to be part in more events like “Wake The Line”. These events gain a lot of media attention and that is good for the sport! I also want to develop my riding, land a lot of new tricks, but the most important thing is to always have fun while riding and to stay healthy and fit!

Your favorite parks in the world?

When I’m in Thailand I like to ride at IWP or Anthem Wakepark, in the Philippines I love CWC, in Florida I often visit Ski Rixen, there are too many cable parks to mention! 🙂

Do you have any message for your Czech fans?

Thanks to everyone who follows me and who supports me! I appreciate this very much! Always have fun when you’re on the water, keep shredding! 🙂