ROZHOVOR: Zuzana Vráblová – wakeskatingová špička zo Slovenska

ROZHOVOR: Zuzana VRÁBLOVÁ – wakeskatingová špička ze Slovenska/ INTERVIEW: Zuzana VRÁBLOVÁ for the English version click on ENG

Zuzka Vráblová pochází ze slovenských Piešťan a patří mezi světovou špičku wakeskatingu. Tahle sympatická držitelka tří světových titulů ráda tráví Vánoce tradičně, jezdí v teniskách a mezi její sponzory patří například RedBull. Kam se v zimě vydává za sněhem? Jaké závody má v plánu na tento rok a jak jí v ježdění pomáhá její přítel wakeskater Andrew Pastura?

Mimo závodění se věnuješ i trénování dalších jezdců. Trénuješ někoho, koho známe, nebo o kom si myslíš, že brzy uslyšíme?

On samotný wakeskating není klasický sport, kde je trenér a žák. Spíš se všichni učíme navzájem. Jezdíme spolu a ti co mají víc zkušeností, automaticky pomáhají těm, kteří se snaží dosáhnout na nějaký trik. Můj přítel Andrew jezdí líp a tak mi předává hodně zkušeností, díky němu se posouvám dál. A o kom si myslím, že brzy uslyšíme? V Mexiku jsem měla příležitost jezdit s mladou slečnou ze Španělska, jmenuje se Telma a je to velký talent. Pokud mám tu možnost, ráda jsem užitečná a předávám svoje zkušenosti dalším lidem. Dělá mi to radost.

S vodním lyžováním si začala, když ti bylo 7/8. Jaké máš na tyhle začátky vzpomínky?

Začínala jsem s tou klasickou starou školou, kdy jsem jezdila slalom, triky a skoky. Na to mám super vzpomínky, svoje dětství jsem strávila na vodě, se skvělou partou kamarádů a hlavně - mohla jsem stále někam cestovat.

Řekni nám více o unikátním 3D projektu DARK NIGHT STORY fotografa Daniela Vojtěcha.

Dan je podle mě úplná špička, co se týče fotografování. Když za mnou přišel s tímhle nápadem na 3D projekt, líbilo se mi to ale neuměla jsem si to celé dost dobře představit. Chtěl, aby šlo o kreativní zrealizování wakeskatingu. Byl to hodně netradiční nápad a výsledek je úžasný!

Jak vypadá tvoje běžné ráno?

Hmm… Záleží, kde jsem (směje se). Když doma na Slovensku, je to něco úplně jiného než na Floridě, kde vím, že celý den strávím jezděním. Když cestuju, rána se mění v podstatě každý den, taky opravdu záleží s kým člověk je, každý má jiné ranní zvyky. Přizpůsobím se vždycky tomu, kde se momentálně nacházím a jaké mám na ten den plány. Snažím se většinou začít den nějakou zdravou snídaní a pohybem 🙂

Jaký máš vztah k vodním lyžím?

Určitě pozitivní. Hodně mi to dalo pro kariéru ve wakeskatingu. Jednou za rok, za dva si jdu zajezdit slalom.

Tvoje zranění kolene bylo hlavním důvodem, proč jsi skončila s vodními lyžemi a začala s wakeskatingem. Přemýšlíš někdy, jaké by to bylo, kdyby ke zranění nedošlo?

Upřímně, asi nad tím moc neuvažuju. Nezamýšlím se nad různými scénáři. Beru to tak, jak to bylo, protože se to asi mělo stát. Já jsem moc ráda, že sem na lyžích jezdila, hodně se toho na vodě naučila, poznala skvělou partu a zároveň jsem ráda, že se teď věnuju wakeskatingu. Neumím si představit, jak by to mohlo být jinak. Hlavní pro mě je, že se věnuju vodnímu sportu.

Jaké závody máš v plánu pro tento rok?

Mám za sebou dvě zastávky The South African Wakeskate Tour. Chci se zúčastnit všech zastávek Wakeskate Tour v US, zatím čekám na jednotlivé termíny. Ráda bych se účastnila mistrovství Evropy a Wake Lake Golden u nás na Zlatých pieskách.

Wakeskating je poměrně mladý sport, jak vidíš jeho budoucnost?

Doufám, že postupně bude víc a víc jezdců. Už teď vidím, že tenhle sport začíná být stále populárnější. Mladým lidem se to líbí, je to super způsob, jak být v létě aktivní. Stejně tak se o wakeskating zajímají lidé, kteří se věnují skateboardingu a ježdění na snowboardu. Tyhle sporty jsou ve své podstatě dost propojené. Doufám, že bude wakeskating přitahovat stále tolik super lidí.

Kam jezdíš za sněhem?

Každý rok se snažím trávit čas doma na Slovensku s rodinou a přáteli odtud. Zima je u nás krásná, jezdím do Jasné v Nízkých Tatrách a taky mám ráda Rakouské Alpy.

Jak by si popsala dvoutýdenní vyletění za winchováním po CZ/SK s Andrewem Pasturou, Benem Horanem a Olliem Moorem?

Pro mě byl tenhle projekt splnění snu. Sem moc ráda, že jsem mohla klukům ukázat krásná místa u nás na Slovensku a v České republice. Jeden z nejlepších zážitků 🙂

Jak si strávila letošní Vánoce?

Doma na Slovensku. Mám ráda vánoční tradice a snažím se být vždycky doma s rodinou.

Jaké vnímáš rozdíly mezi ženským a mužským wakeskatingem?

Myslím, že je patrný velký rozdíl. Asi to bude jako u skateboardingu a dalších podobných sportů. Mužský level je o dost vyšší, ale my holky se snažíme klukům přiblížit 🙂

V jakých jezdíš teniskách?

Nike. Nejdřív je používám na chození nebo skateboarding. Potom se semnou přesouvají na vodu 🙂

S tvým přítelem Andrewem Pasturou  jste nedávno vyrazili za sněhem na Slovensko. Jak se mu tam líbilo?

Tohle byl jeho druhý výlet k nám na Slovensko a zároveň první výlet v zimě. Poprvé jsme spolu byli jezdit na snowboardu, takže to byl zážitek pro nás oba. Chodili jsme po horách a snažili se užívat si přírodu.

Kde se vidíš v následujících třech letech?

Chtěla bych co nejvíc jezdit a poznávat svět. Nemám jiný plán 🙂 Uvidíme (směje se)

Máš nějaká třeba i nevyřčená malá „předsevzetí“ pro tento rok?

Přemýšlím. Ne, to asi nemám. Posouvám se s příležitostmi, které mi přijdou do cesty.

Máš nějaké nesplněné sny, které by si ráda naplnila?

Ano, mám různé sny...Momentálně žiju svůj wakeskatingový sen plný cestování 🙂

Tvoje oblíbená kniha?

Poslední roky mě čtení hodně baví. Když se příběh odehrává na místech, které dobře znám, tak sem knihou pohlcená. Proto mám ráda naše slovenské autory.

Dva roky zpět proběhl tvůj přesun ze Slovenska do Orlanda na Floridě. Jaké byly okolnosti?

Myslím, že nejsem tak uplně přesunutá, protože se stále vracím domu na Slovensko, kde jsem i momentálně. Do Orlanda se většinou vydám v Dubnu a zůstávám do Září. Vzhledem k tomu, že Florida je meka wakeskatingu a wakeboardingu, většina závodů se odehrává buď tam, nebo v Georgii.

Další oblíbené sporty?

Sport miluju.  Baví mě snowboarding, túry, kolo, skateboarding…Hlavně něco dělat! 🙂

O co by ses ráda podělila se svými fanoušky? 🙂

Děkuji moc všem, kdo rozhovor čtete! 🙂 Věnujte se tomu, z čeho máte radost. Peace 🙂

Zuzana Vráblová comes from Piesťany, Slovakia and she is one of the world top wakeskaters. This likable owner of three world titles likes to spend Christmas time traditionally, rides in sneakers and one of her sponsors is RedBull. Where she goes to enjoy the snow? What races are planned for this year and how her boyfriend wakeskater Andrew Pastura helps progress her skills?

Outside of rating you couch other riders. Is there someone we know or maybe someone whom we will soon hear?

Well, wakeskating is not a typical sport where is a coach and trainee. We all teach and inspire each other. Riders with more experiences help to these who try new trick and so on. My boyfriend Andrew has a higher level of riding so he helps me all the time. In Mexico I had a chance to ride with one young girl called Telma, she is very talented. When I have a chance to be useful and help someone, I do it! It makes me happy.

When you were 7/8 you started with water skiing. What are your memories of these beginnings?

I started with this classical old-school. Slalom, tricks, and jumps. I have great memories. I spend my childhood on the water, with a great bunch of guys and mainly - I could travel.

Tell us more about 3D project called DARK NIGHT STORY by the Czech photographer Daniel Vojtěch.

Dan is an extremely talented photographer. When he contacted me with this idea I liked but I could not imagine it. He wanted to do a 3D creative realization of wakeskating. That was a really unusual idea and the result is just amazing!

Hows your ordinary morning like?

Well,…it depends on where I'm (laughs). When I'm at home in Slovakia it's very different from when I'm at Florida - knowing that I'm going to spend my day by riding. When I travel, it's changing day by day and. And finally, it depends on people I'm with. But in general, I try to start my day with some healthy breakfast and exercise.

Where do you go to enjoy the snow?

Each year I try to spend some time at home, with my family and Sovak friends. Winter is beautiful here, I like to visit Jasná in the Low Tatras and as well I like the Austrian Alps.

How do you feel about water skiing these times?

Very positive. It gave me many useful experiences for my wakeskating career. Once per a year or two I'm going to ride a slalom.

Your knee injury was the main reason why you started wakeskating. Do you ever wonder what it would be if that would not happen?

Honestly, I don't. I don't think about different scenarios. I take it the way it was because it probably had to happen. Its the way, it is. I'm very thankful I was once a water skier. I have many great experiences and memories. I met amazing people. At the same time I'm happy and thankful I'm wakeskater now. I can not imagine how it could be otherwise. The most important for me is that I do water sport.

What races do you plan for this year?

I had already two participation of The South African Wakeskate Tour. I want to participate all the stops Wakeskate Tour around U.S. - I am waiting for information about dates. I would like to be a part of European Championship and Wake Lake Golden at Zlaté Piesky, Slovakia.

Wakeskating a relatively young sport, how do you see its future?

I hope it will keep growing. I can say its more and more popular. Young people like it, it's a great way how to be active during the summer. Many snowboards and skateboarder are curious about it as well. These sports are quite interconnected. I hope that in the future will be wakeskating still so interesting to so many great people.

How would you describe two weeks trip full of winching around CZ/SK with Andrew Pastura, Ben Horan and Ollie Moore?

For me, this project was a dream come true. I am very happy that I could show the boys these beautiful places around CZ/SK. It was really wonderful trip full of fun 🙂

How did you spend last Christmas?

At home in the Slovak Republic. I love Christmas traditions and try to be always at home with the family.

What do you think are the differences between male and female wakeskating?

Of course, I see a difference. Men's level is higher but us girls are trying our best to get better.

In what sneakers you like to ride?

Nikes. But I like to use them for walking/skateboarding first.

With your boyfriend Andrew Pastura you recently visit Slovakia. How did he like it?

It was his second trip to Slovakia, the first trip while winter time and as well the first time we were together snowboarding…So it was an amazing experience for both of us! We went through the mountains and tried to enjoy nature.

Where do you see yourself in the next three years?

I want to ride as much as possible and explore the world. I have no other plan yet 🙂 Will see (laughs)

Do you have any even a little unspoken "commitments" for this year?

I'm thinking…No, I probably do not. I move with opportunities.

Do you have any dreams that you would like to fulfill?

Yeah, I do.. right now I'm living my wakeskate/travel dream 🙂

Your favorite book?

Last few years I like to read a lot. When the story is set in places that I know, so I absorbed in a book. That's why I like our Slovak authors.

What were the circumstances of your plan to move to Orlando two years back?

I think I'm not official moved, because I'm still going home to Slovakia when I'm now as well. I move to Orlando usually in April and got back in September. Given that Florida is a mecca of wakeskating and wakeboarding, most races take place either there or in Georgia.

Other favorite sports?

I love sports in general. I enjoy snowboarding, hiking, cycling, skateboarding ... important is to do something! 🙂

Message for your funs? 🙂

Thank you very much for reading this interview. Do what you love! 🙂 peace to all of you guys