plastic playground Archive

Plastic Playground 2016

Plastic Playgoround je událostí světového formátu a zároveň největší wakeovou událostí na území Velké Británie. Této události se každoročně zúčastňují nejlepší rideři z celého světa a soutěží mezí
Read More