Vlek

ThaiWakePark14.jpg

Vodní vlek je zařízení, které má minimálně čtyři sloupy a maximálně šest, které drží dvě hlavní tažná lana. Na rozdíl od jízdy za motorovým člunem se startuje v plné rychlosti vleku naskočením na vodu ze startovního mola.  U začátečníků se používají i lehčí způsoby – start ze sedu nebo ze stoje. Rychlost vleku  je variabilní, nejčastěji jezdí rychlostí od 28 do 33 km/h. U začátečníků lze zpomalit  až na rychlost 26 km/h. Vleky jsou stavěny ve tvaru obdélníku nebo max. šestiúhelníku. Jízda  po rovině je stejná jako za člunem, avšak zatáčky jsou nejčastějším problémem začátečníků. Kladem vleku je, že vlek  je konstruován tak, aby uvezl několik jezdců najednou. Většinou mívají vleky 8 – 12 závěsů, jejich počet souvisí se sílou motoru a délkou vleku. Protože vlek jede nepřetržitě  a jezdci se mohou snadno střídat, je kapacita vleku proti člunu mnohokrát vyšší. Celkové náklady na jízdu za vodním vlekem jsou nižší než u motorových člunů. Zajímavostí jízdy za vlekem jsou překážky, v dnešní době každý vlek disponuje několika různými druhy. Celodenní jízdné se pohybuje od 400Kč do 900Kč, avšak na těchto zařízeních jsou nabízeny permanentky na různě dlouhé časové úseky ( hodinové až celoroční )  a podstatně za výhodnější cenu.  Nevýhodou vleků je, že pokud jezdec upadne v polovině trati, jeho vlastní síly mu musí stačit, aby se dostal zpátky na start.

 

Překážky